Audubon Bien Ed. Pl. 414 Smew or White nun

$3,750.00

Original Chromolithograph; circa 1858-1860

Only 1 left in stock