John James Audubon

The Birds of America

Audubon's Watercolors Pl. 38A, Herring Gull
1,200.00 840.00 840.0 USD
Audubon's Watercolors Pl. 387, Glossy Ibis
1,500.00 1,050.00 1050.0 USD
Audubon's Watercolors Pl. 386, White Heron
3,500.00 2,450.00 2450.0 USD
Audubon's Watercolors Pl. 381, Snow Goose
1,500.00 1,050.00 1050.0 USD
Audubon's Watercolors Pl. 377, Limpkin
900.00 630.00 630.0 USD
Audubon's Watercolors Pl. 376, Trumpeter Swan
2,800.00 1,960.00 1960.0 USD