Audubon Bowen Ed. Pl. 132, Hare Indian Dog
8,500.00 8,500.00 8500.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 113, Exquimaux Dog
8,500.00 8,500.00 8500.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 112, Californian Hare
8,000.00 8,000.00 8000.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 126, Caribou or Reindeer
7,500.00 7,500.00 7500.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 6, American Cross Fox
5,500.00 5,500.00 5500.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 60, Bridled Weasel
5,200.00 5,200.00 5200.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 53, Texan Skunk
4,500.00 4,500.00 4500.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 51, Canada Otter
3,800.00 3,800.00 3800.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 51, Canada Otter
3,800.00 3,800.00 3800.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 19, Soft-haired Squirrel
3,800.00 3,800.00 3800.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 18, Marsh Hare
3,800.00 3,800.00 3800.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 17, Cat Squirrel
3,800.00 3,800.00 3800.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 23, Black Rat
3,500.00 3,500.00 3500.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 35, Migratory Squirrel
2,800.00 2,800.00 2800.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 30, Cotton Rat
2,800.00 2,800.00 2800.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 14, Hudson's Bay Squirrel
2,800.00 2,800.00 2800.0 USD